7 czerwca 2017

Banki i ubezpieczenia

OSIĄGNIĘCIA

Jesteśmy prekursorami wielu innowacyjnych rozwiązań dla sektora ubezpieczeń i usług finansowych łączących Telemedycynę z produktami ubezpieczeniowymi z wykorzystaniem nowoczesnego podejścia do pacjenta i procesu leczenia.

Jako pierwsi  na rynku w Polsce wdrożyliśmy Telekonsultacje do obsługi pacjentów  przebywających za granicą. Obecnie obsługujemy pacjentów na całym świecie, a prawie 70% konsultowanych przypadków nie wymaga dalszej bezpośredniej opieki medycznej. Generuje to optymalizację kosztów Assistance medycznego oraz satysfakcję klientów, którzy są obsługiwani w języku ojczystym, sprawnie i szybko oraz uzyskują pomoc w trudnych okolicznościach.

Nasze recepty honorowane są w większości* krajów świata.

ZAKRES WSPARCIA PARTNERÓW

Telekonsultacje dla klientów w Polsce funkcjonują jako komponent wielu produktów ubezpieczeniowych. Są też kluczowym elementem produktów złożonych i przygotowywanych na życzenie.

Dla naszych klientów opracowujemy, a następnie obsługujemy programy nakierowane na zachorowania onkologiczne, poważne choroby i programy profilaktyczne. Nasz program Koordynacji Procesu Leczenia w kraju i za granicą określa nowe standardy w zarządzaniu klinicznym i jest nakierowany na jak najlepsze wyniki leczenia przy zachowaniu racjonalnych kosztów. 

Kluczowym elementem Koordynacji Procesu Leczenia jest Druga Opinia Lekarska Krajowa i Zagraniczna, wykorzystywana również jako niezależny komponent wielu programów Telemedycznych.

DLA KOGO

Wspieramy naszych partnerów w procesie opracowania nowych produktów , ich zakresu i warunków ze szczególnym uwzględnieniem kwestii medycznych, jak również w procesie budowania modelu usługowego niezbędnego do ich obsługi.

Nasze Centrum Telemedyczne jest jednym z niewielu Call Center wyspecjalizowanych w medycynie i obsłudze produktów ubezpieczeniowych ze stałym wsparciem personelu medycznego w trybie 24/7.

Dodatkowo nasze usługi medyczne realizowane są poprzez sieć współpracujących z nami ośrodków medycznych w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Gibraltarze i na Malcie oraz dwa własne Centra Medyczne w Warszawie i w Barcelonie.

Na życzenie możemy przygotować wyceny i definicje produktów.

Prezentacja usług i produktów (po zalogowaniu). 

Zapraszamy do współpracy:

Mail: info@mdtmedical.eu

Tel. +48 22 203 48 98; +48 510 860 283