Druga opinia lekarska

Druga Opinia Lekarska krajowa i zagraniczna (określana też jako Druga Opinia Medyczna) jest świadczona na podstawie dostarczonej przez pacjenta dokumentacji medycznej. Razem z dokumentacją mogą być przesyłane bardziej szczegółowe pytania do lekarza wydającego opinię odnośnie diagnozy i możliwości leczenia w kraju i za granicą. Każdy z pacjentów wspierany jest przez zespół telemedyczny, który pozostaje z nim w stałym kontakcie i jest odpowiedzialny za całość procesu uzyskania Drugiej Opinii Lekarskiej. W niektórych przypadkach możliwa jest dodatkowa konsultacja lub telekonsultacja z lekarzem wydającym Drugą Opinię Lekarską lub opracowanie nowego Indywidualnego Planu Leczenia na podstawie wskazówek Drugiej Opinii Lekarskiej.
Specjaliści wydający Drugą Opinię Lekarską wybierani są indywidualnie do każdego przypadku w zależności od specyfiki problemu klinicznego. Opinie kierowane są do wybitnych specjalistów w zakresie danego problemu klinicznego. W przypadkach bardzo złożonych opinia może być wydana przez zespół specjalistów.
O ile postępowanie medyczne zalecane przez Drugą Opinię Lekarską nie jest możliwe do przeprowadzenia w kraju oferujemy możliwość organizacji Leczenia za Granicą.
Cenniki i regulaminy oraz więcej informacji dostępne są na życzenie: info@mdtmedical.eu

Zgłoś tutaj