Dla Firm

            IT w medycynie to systemy i rozwiązania informatyczne polegające między innymi na wykorzystaniu mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak smartfony, tablety czy PDA w celu wspomagania leczenia, diagnozowania i ratowania życia ludzi.Narzędxzia komunikacj2jpg

       IT w medycynie, to jednocześnie informatyzacja jednostek medycznych, która pozwala podnieść jakość opieki zdrowotnej. Szereg technik analitycznych w diagnostyce, stałe monitorowanie pacjenta itp. gwarantuje szybką reakcje na pojawiające się zmiany zdrowotne oddziałujące na człowieka i niesie ze sobą duże szanse na trafną diagnozę, prawidłowe leczenie i późniejszą rehabilitację. Ponadto pozwala zoptymalizować i zredukować koszty zarządzania, co jest ważnym argumentem przekonującym zwłaszcza dla klienta, którym jest sam pacjent, ale również dla każdej jednostki medycznej.
            Zastosowanie systemów IT dedykowanych medycynie oznacza świadome i efektywne wykorzystanie zasobów osobowych i sprzętowych jednostek medycznych, a dla pacjenta jest to po prostu bardziej skuteczna ochrona jego zdrowia. Dzisiaj na całym świecie komputery wykorzystywane są w przychodniach, szpitalach oraz innych jednostkach medycznych w celach organizacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, badawczych, ale także w zbieraniu i udostępnianiu danych medycznych. Coraz częstsze i bardziej zintegrowane wykorzystanie IT w medycynie ewoluuje w kierunku nowego modelu usług medycznych, nazywanego „e-medycyną”. Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające pracę instytucji świadczących usługi medyczne są stale udoskonalane i dostosowywane do wymagań rynku.
       W Polsce podstawowym problemem stojącym na drodze do wysokiej użyteczności spójnych systemów IT jest rozproszona dokumentacja medyczna dotycząca zdrowia pacjentów (wyniki badań lekarskich, pobyty w szpitalu, wszelkiego rodzaju leczenia oraz informacje odnotowywane podczas jego trwania) znajdująca się w różnych miejscach. Częstymi są sytuacje, gdy pacjent wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej wskutek przebytego wylewu krwi do mózgu, a idący mu z pomocą zespół medyczny nie ma wiedzy o historii choroby i leczenia, nietolerancji organizmu na leki ani wglądu w wyniki diagnostyczne minionych lat. Jak widać życie bądź zdrowie ludzkie jest uzależnione nie tylko od wysoce wyspecjalizowanej aparatury medycznej, ale także od danych informujących o pacjencie i od dostępności do nich. Tak więc wprowadzenie systemu zarządzającego informacją medyczną jest pilną koniecznością.
Współczesne systemy ochrony zdrowia przyjęły różną formę pochodzenia informacji, takich jak:
  • EMR (ang. Electronic Medical Records) to systemy przechowujące dokumentację medyczną dotyczącą pacjentów w obszarze pojedynczej jednostki zdrowotnej tj. szpitala, przychodni lub innej. Wszelkie dane o pacjencie wprowadzane są przez personel danej jednostki
  • EHR (ang. Electronic Health Records) to elektroniczny system gromadzący dane medyczne o pacjencie pochodzące z różnych jednostek opieki zdrowotnej.
  • PHR (ang. Personal Health Records) to dane zdrowotne pochodzące i wprowadzane przez pacjenta. Są nimi dokumenty i informacje przekazywane po zakończonym badaniu, leczeniu (wypisy, recepty, wyniki badań itp.) i wprowadzane do systemu.
            Ze względu na wykonywane działania i metodologię funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia należy podkreślić, iż pracownicy służby zdrowia nie posiadają fachowej wiedzy dotyczącej możliwości i obsługi systemów IT przez nich wykorzystywanych.
          Informatyzacja jednostek medycznych oznacza zapewnienie bezpieczeństwa danych o pacjentach i ich chorobach przed niepowołanymi osobami. Dostęp do informacji izolowany przez szereg barier ochronnych wewnątrz systemu musi dawać 100% ochrony na wypadek wydostania informacji. Obecnie stosowane są jako zabezpieczenie karty zbliżeniowe RFID (ang.Radio FrequencyIdentification) znacznie skracając czas związany w uwierzytelnieniem użytkownika, określeniem jego praw i zakresu możliwości w odróżnieniu od wcześniej stosowanych kodów PIN.
        Jest również faktem, że charakterystyczne dla zastosowania informatyki w medycynie jest ogromna liczba danych we wszelakiej postaci (dane liczbowe, tekstowe czy obrazy) pochodzących od różnych urządzeń, co wymusza na użytkowniku ogromną precyzję zaś od aparatury przyjazności i prostotę w obsłudze.
             
               IT w medycynie to prowadzenie szczegółowej ewidencji świadczeń zdrowotnych w układzie dokumentacji medycznej, w tym: ruchu chorych, obrotu lekiem i materiałami zużywanymi w procesie leczenia, ewidencji badań, zabiegów, konsultacji i procedur medycznych, obsługi pracowni diagnostycznych oraz wykonywanych badań laboratoryjnych, a także prowadzenie szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, w tym: ewidencji finansowo-księgowej, materiałowej, kadrowej i płacowej.
             Wdrożenie systemów IT w placówkach medycznych jest postępem technologicznym, którego dzisiaj nie wolno zaniedbać. Przed postępem nie można uciec czy przejść obok obojętnie. Raczej należy go traktować jako szanse na lepsze jutro.