Oprogramowanie Administracyjne

 

 

Administracja to również istotny dział zakładów opieki zdrowotnej. W tym dziale skupiamy się na oprogramowaniu do:

 

 

 

 

 

Uwiarygadniania dokumentów (podpisy)

 

        Archiwizacji dokumentów

        Prowadzenie księgowości

 

       Aplikacji biurowych
 Prowadzenie księgowości