Dla Samorządów

   Proponujemy kilka możliwych rozwiązań będących bardzo dobrym uzupełnieniem stosowanych dotychczas działań profilaktycznych i zakresu polityki zdrowotnej. Nasze propozycje dla Samorządów wpisują się w założenia Polityki Senioralnej, której realizacja będzie się przekładała na szereg działań lokalnych, oraz w tak zwane Smart City, czyli zastosowanie nowoczesnych technologii w kontekście organizacji życia mieszkańców. Pozwalają też podnieść jakość opieki zdrowotnej i społecznej i ich dostępność. Co więcej, ze względu na bardzo pozytywny odbiór społeczny, pozwalają na pokazanie Powiatu, jako jednostki, który w sposób szczególny dba o jakość życia mieszkańców.

        Proponujemy wdrożenie pilotażowe następujących rozwiązań:

  1. Teleopieka – pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa życia we własnym domu osobom o ograniczonej samodzielności ze względu na wiek lub stan zdrowia. System ten pozwala na uruchomienie procedur alarmowych w przypadku upadku, zachorowania lub innego zdarzenia. Pozwala na koordynację pomocy (rodzina, opieka społeczna, opieka zdrowotna) i przekazanie informacji medycznych o pacjencie w przypadkach, które mogą tego wymagać.
  2. Medical Guard – to system kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą (typ I i II) pozwalający na integrację działań POZ, specjalisty i samego pacjenta. Przeprowadzone badania kliniczne wskazują na zmniejszenie kosztów leczenie tego rodzaju pacjenta o 30%.
  3. Aciva-T – to unikatowy system w koncepcji Smart City pozwalający na, w pełni kontrolowane i programowalne, zalecanie wysiłku fizycznego w różnego rodzaju patologiach medycznych lub wynikających z wieku.

Oprócz reaktywacji osób starszych, niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa w ich środowisku i domu, bez angażowania służb medycznych lub innych jak straż pożarna czy policja. Niewątpliwie istniejące MOPS-y są ważnym elementem sytemu. Dysponuje jednak zawsze ograniczonymi środkami materialnymi i osobowymi wobec wielkości zadań, które powinny realizować.