Dla Szpitali

Dla szpitali, przychodni i nie tylko

Nasze rozwiązania pozwalają na zastosowanie najnowszych technologii z zakresu systemów informacji, kontroli procesów, Teleopieki i Telemedycyny przez różnego rodzaju ośrodki medyczne:

– szpitale

– przychodnie

– ośrodki opieki nad osobami starszymi

– inne ośrodki opieki

– centra rehabilitacji

– inne ośrodki medyczne

Posiadamy również rozwiązanie przynoszące bardzo dobre efekty lecznicze i ekonomiczne na poziomie całego sytemu opieki zdrowotnej.

Nasze systemy dla szpitali obejmują rozwiązania w zakresie:

 • automatyzacji procesu obiegu materiałów jednorazowych
 • kontroli drogich materiałów wszczepialnych (protezy itp.)
 • kontrola apteki szpitalnej i automatyzacja obiegu leków / monodosis
 • automatyzacja magazynu szpitalnego
 • kontroli pacjentów i personelu przy użyciu technologii RFID
 • integracji obiegu dokumentów szpitalnych z systemami kontroli pacjentów (np. przy łóżku, w gabinetach, na sali operacyjnej)
 • kontroli dostępu personelu i pacjentów wraz z określeniem stref dostępu
 • kontroli lokalizacji sprzętu przenośnego
 • monitory medyczne, tablety medyczne i systemy smart TV dla pacjentów
 • systemów przyzywowych nowej generacji
 • systemów kontroli obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych strefy szarej i białej
 • systemów przesyłania medycznych plików obrazowych
 • Elektroniczny Podpis Odręczny
 • systemów wsparcia opieki nad pacjentem krytycznym
 • systemów opieki nad pacjentem chorym na cukrzycę

 

Chętnie przygotujemy ofertę zawierającą szczegółowy opis interesujących Państwa rozwiązań. W przypadku chęci sprawdzenia przydatności rozwiązań w Państwa ośrodku możliwe jest wdrożenie pilotażowe i zminimalizowanie ryzyka nieadekwatnej inwestycji.

Celem przygotowania jak najbardziej odpowiedniej oferty prosimy o wskazanie jej zakresu. Po zdefiniowaniu przez Państwa dokumentów opisowych ośrodka, jej zakresu i specyfikacji, będziemy mogli przygotować jak najbardziej odpowiednią ofertę.