Czujniki dla rezydentów z demencją

Czujniki dla rezydentów z demencją 

 

Użytkownik z demencją nie będzie w stanie poprawnie używać przycisku alarmowego. W tym przypadku zaleca się używanie czujników autonomicznych, które będą informowały o określonych sytuacjach.

Systemy alarmowe w pokojach – czujniki i czujniki opcjonalne

Czujnik drzwi: informuje o fakcie otwarcia drzwi (np. wyjście z pokoju w nocy)

Czujnik ruchu: w przypadku dostępu do określonych przejść lub miejsc. Dla uniknięcia fałszywych alarmów prowokowanych przez personel może być połączony z czujnikiem 3 Push pozwalając na czasowe przerwanie jego działania.

Czujnik łóżkowy: pozwala na kontrolę faktu wstania z łóżka. Może być konfigurowany z różnymi okresami wzbudzania alarmu (czas powrotu do łóżka) dla uniknięcia fałszywych alarmów. Składa się z jednostki głównej i elementu zmiennego o żywotności 5-12 miesięcy.

Czujnik dymu : pozwala na wczesne wykrycie dymu lub pożaru

Czujnik temperatury/gazu/wody: urządzenie zawiadamia o wykryciu sybstancji zewnętrznych tj. gaz, wodę, ogień