8 grudnia 2015

Software zarządzania kodami alarmowymi D-SERVER

Software zarządzania kodami alarmowymi D-SERVER

Dla małych ośrodków o ilości kodów alarmowych ograniczonych do 255 i bez systemu lokalizacji systemem operacyjnym systemu alarmowego może być software własny systemu TREX bez konieczności instalacji aplikacji zewnętrznej

Do zarządzania poszczególnymi usługami (lokalizacja, zagrożenie, strefy dostępu) przy użyciu tej samej struktury D-POS, jest niezbędny software DSERVER, dzięki któremu możliwa jest interpretacja poszczególnych rodzajów sygnałów alarmowych i zarządzanie poszczególnymi zespołami pracy. System zapisuje wszystkie sygnały alarmowe. Lokalizacje są zapisywane, a alarmy zagrożenia lub strefy zabronionej są przekazywane do pracowników zgodnie z protokołem ustalonym w danym ośrodku.

Schemat działania D-Servera. Kiedy urządzenie zostanie włączone, wywoła alarm, który zostanie odebrany przez sieć urządzeń DTEC (połączonych kablem UTP). Kiedy alarm zostanie przekazany do aplikacji software D-SERVER, zostanie zarejestrowany w alarmach wychodzących, a następnie przesłany dalej przez urządzenie DTEC do nadajnika D-TREX2G, który nosi ze sobą pracownik.

Tirador bańo  – Uchwyt łazienkowy

Pulsadores – Przyciski

Tirdaores Pera – Uchwyt Pociągnięcie

Cable Land – Kabel ziemny

Aplikację D-SERVER instaluje się w niewielkim urządzeniu FANLESS, do którego można podłączyć 16 urządzeń DTEC, i w ten sposób można zabezpieczyć dużą przestrzeń i znacznie ułatwić zarządzanie kodami radiowymi i tworzyć różne grupy zadaniowe w zależności od potrzeb ośrodka. Pracownik loguje się do urządzenia poprzez swój profil zawodowy.