Systemy lokalizacji poza ośrodkiem

Systemy lokalizacji poza ośrodkiem

Mamy 2 modele:

Nemo – lokalizacja rezydentów po opuszczeniu ośrodka

Nemo – wielkości zbliżonej do wielkości telefonu komórkowego. Pozwala na wykonywanie i odbieranie rozmów telefonicznych. W momencie wykonywanie rozmowy wysyłany jest sygnał lokalizacyjny pozwalający na określenie pozycji na platformie lokalizacyjnej.

 

MU201: o ograniczonych rozmiarach pozwalających na ukrycie w ubraniu, pozwala. Ma mikrofon pozwalający na słuchanie głosów otoczenie – nie pozwala na realizacje rozmów telefonicznych: Jest przeznaczony dla użytkowników z demencją. Rezydent może być zlokalizowany na platformie lokalizacji.

 

 

  Cennik do pobrania po zalogowaniu