8 grudnia 2015

ELO – Systemy medyczne

System ELO w służbie zdrowia
System ELO razem z firmą Synedra oferuje idealne rozwiązania, by w prosty sposób realizować dokumentację indywidualną i zbiorową w formie elektronicznej. W medycynie mamy często rozwiązania pojedyncze tzw. Wyspy informatyczne. Mamy Archiwum papierowe, mamy pliki, mamy archiwa typu PACS, zdjęcia, filmy z sali operacyjnej….
Wymagania aktualne w służbie zdrowia:
 • Konsolidacja Archiwizowania (sprzętowo i softwarowo)
 • Archiwizowanie dokumentów i multimedialnych obiektów w jednym systemie(PACS nie musi być oddzielnie)
 • Ilość danych i ważność elektronicznej dokumentacji zdjęciowej i wideo ciągle wzrasta
 • Granica pomiędzy dokumentami typu DICOM i Non-DICOM przesuwa się ciągle
 • I wymagania użytkowników rosną
Możliwości używania
 • … jako uniwersalne Archiwum medyczne
 • … jako rozwiązanie do PACS
 • … do dokumentacji zdjęciowej, wideo i plików multimedialnych
 • … do dokumentów jako DMS
 • … z zapisem revisionssecurity
Produkt w wersji professional firmy Synedra IT GmbH jest certyfikowany jako produkt medyczny klasy IIB zgodnie z 93/42/UE i przez to posiada pozwolenie do używania w dziedzinie medycznej.
Wspólnie oferujemy
 • Archiwizowanie też dużej ilości danych przy utrzymaniu szybkiego dostępu według uprawnień
 • Stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych
 • udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji
 • Podpis elektroniczny
 • Skanowanie dokumentów
 • Przyjmowanie plików typu Word, Excel, Maile,…
 • Możliwość integracji do innych aplikacji
 • Spełnienie wszelkich standartów / IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)
 • eHealth
 • MPG
 • Video / OP
 • PACS
 • Standardowy DMS / ECM
 • Zachować integralność i wiarygodność danych
 • ….
Można w prosty sposób realizować dokumentację indywidualną i zbiorową w formie elektronicznej.