Jak ograniczyć kolejki do lekarza

Ponad 20 tys. osób rocznie umiera w Polsce z diagnozą „Błąd systemu”. Jest niewątpliwym obowiązkiem moralnym poszukiwanie sposobów do realnych zmian. Poniżej opcje wskazujące na możliwe kierunki.