Koordynacja Procesu Leczenia

Diagnoza zachorowania to dla pacjenta najczęściej moment w którym pojawia się wiele wątpliwości. W pierwszej kolejności pacjent chce potwierdzić diagnozę, niejednokrotnie korzystając z Drugiej Opinii Lekarskiej krajowej lub zagranicznej.

W procesie potwierdzania diagnozy postępowanie medyczne może opierać się na krajowych lub zagranicznych świadczeniach medycznych. W obu przypadkach nasi specjaliści mogą stanowić wsparcie dla pacjenta i procesie leczenia.

Jaka wartość ma skorzystanie z Koordynacji Procesu Leczenia?

Pomoc w związku z koniecznością leczenia możemy podzielić na 5 głównych etapów, w ramach których wspieramy pacjenta fachową pomocą medyczną i specjalistyczną.

Etap 1.   Wstępna analiza przypadku – obejmująca wywiad z pacjentem i zapoznanie się z dotychczasową dokumentacją medyczną.

Etap 2.   Druga Opinia Lekarska krajowa lub zagraniczna w zależności od indywidualnych wymagań (o ile nie była wcześniej realizowana) – jej celem jest potwierdzenie diagnozy i ustalenie najbardziej optymalnego procesu leczenia

Etap 3.   Opracowanie Indywidualnego Planu Leczenia (IPL) – to zespół działań dedykowanych specjalistów Centrum Telemedycznego, którego celem jest zaproponowanie miejsca i kolejności działań medycznych, z uwzględnieniem ograniczeń zdrowotnych i finansowych pacjenta. Tak przygotowany plan leczenia podlega weryfikacji pacjenta i decyzji co do realizacji.

Etap 4.   Leczenie – to realizacja świadczeń medycznych i koordynacja pomocy medycznej oraz świadczeń uzupełniających wynikających z IPL.

Etap 5.   Zakończenie procesu – obejmuje opracowanie zaleceń końcowych i rodzaju pomocy dla pacjenta po zakończeniu IPL, w tym zaleceń do dalszej kontroli po zakończeniu procesu leczenia.

Długość trwania etapu leczenia jest indywidualną kwestią każdego pacjenta, pozostałe świadczenia realizowane są w określonym czasie, a dedykowani specjaliści Centrum Telemedycznego pozostają w trakcie trwania całego procesu do dyspozycji pacjenta.

Wycena Koordynacji Procesu Leczenia obejmuje dyspozycyjność Centrum Telemedycznego i działania w ramach etapów I, III i V. W pozostałych przypadkach wycena obejmuję organizację świadczeń, bez pokrycia realizowanych świadczeń medycznych, jak zabiegi, badania, operacje, rehabilitacja itp.

Koordynacja Procesu Leczenia to zespół świadczeń dedykowanych nie tylko w przypadku poważnych zachorowań, ale również w sytuacji wypadków, które wymagają operacji i skomplikowanej rehabilitacji, a jego celem jest pomoc pacjentowi w skorzystaniu z dostępnych świadczeń.

Cenniki i regulaminy oraz więcej informacji dostępne są na życzenie: info@mdtmedical.eu