Recepta

50,00 

Opis usługi

Dla pacjentów przewlekle chorych oferujemy usługę przedłużenia leczenia i uzyskania recepty.

 

Po analizie stanu klinicznego pacjenta wystawiamy recepty:

– pełnopłatne

– refundowane tylko w przypadku pacjentów dla których prowadzimy dokumentację medyczną