Teleopieka dla osób starszych

Nowoczesne systemy teleopieki pozwalają na wezwanie pomocy w każdych okolicznościach, niezależnie od tego czy jest to pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo, czy po prostu potrzebne jest wsparcie.

Systemy teleopieki dzielą się w zależności od stopnia niesamodzielności i tak mamy:

Systemy dla osób starszych o małym lub średnim stopniu niesamodzielności – typowym przykładem tej grupy są osoby starsze spędzające większość czasu w domu. Jest to klasyczny guzik życia pozwalający na wezwanie pomocy w momencie jak jest potrzebna.

Obserwujemy, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, postępujące starzenie się społeczeństwa, co powoduje istotny wzrost pacjentów cierpiących na degeneracyjne zmiany w układzie nerwowym, głównie o charakterze otępiennym. Coraz większą ilość osób mieszkających samotnie. Coraz wyższe wymaganie odnośnie autonomii i jakości życia. Mniejsze wsparcie rodziny.

Misją teleopieki jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu. W przypadku zagrożenia teleopieka powinna zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy medycznej lub socjalnej.

W pierwszej kolejności teleopieka ma służyć osobom samotnym, obawiającym się braku dostępu do podstawowej opieki w nagłej potrzebie.
W dalszej perspektywie teleopieka umożliwi zdalną diagnozę, konsultację, informację medyczną, samokształcenie oraz korzystanie z usług zdrowotnych, opiekuńczych i psychologicznych, możliwych do udzielania za pośrednictwem telefonu, internetu i innych środków zdalnej komunikacji.
Poznaj rozwiązania MDT Medical – pobierz: Prezentacja naszych rozwiązań

 

Do kogo skierowana jest nasza usługa?

TELEOPIEKA jest optymalnym rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą pozostać w swoich domach zamiast przeprowadzić się do placówek opieki zbiorowej, czyli;

  • Osoby starsze o ograniczonej zdolności samoobsługi spowodowanej wiekiem
  • Osoby w różnym wieku o ograniczonej zdolności samoobsługi spowodowanej
  • chorobą przewlekłą
  • Osoby w różnym wieku o czasowej ograniczonej zdolności do samoobsługi (np. uraz, złamanie, zawał itp.)
Pliki do pobrania, cenniki i więcej informacji dostępne po: zalogowaniu.

W naszym katalogu online możesz zapoznać się ze sprzętem do Teleopieki i opieki domowej

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać drogą mailową:
info@mdtmedical.eu lub telefonicznie.