icon02

Telemedycyna to nowe pojęcie wprowadzone do medycyny. Określa techniki lecznicze i diagnostyczne, w których lekarz i pacjent oddaleni są od siebie.

Początkiem tych technik były proste aplikacje jak telekardiologia, które z czasem rozwinęły się w systemy pozwalające na prowadzenie złożonych jednostek klinicznych z udokumentowanymi badaniami klinicznymi, wynikami leczenia i wynikami ekonomicznymi.
Wdrożenie systemów IT w placówkach medycznych jest postępem technologicznym, którego dzisiaj nie wolno zaniedbać. Przed postępem nie można uciec czy przejść obok obojętnie. Raczej należy go traktować jako szanse na lepsze jutro.

icon01

Zespół Centrum Telemedycznego to wykwalifikowany zespół pracowników, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów, którzy fachowo, szybko i skutecznie są w stanie udzielić pomocy i opieki naszym podopiecznym.

Oferujemy:

  • tele i videokonsultacje lekarskie ogólne
  • tele i videokonsultacje specjalistyczne
  • opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi
  • drugą opinię lekarską
  • monitorowanie pacjentów
  • Teleopiekę
  • Portal Pacjenta

Gwarantujemy:
– szybki i łatwy kontakt z Centrum Telemedycznym i lekarzem 24h na dobę,
– konsultację lekarską w formie Telekonsultacji, Videokonsultacji lub konsultacji e-mail z bezpiecznym wysyłaniem dokumentacji medycznej w dogodnym dla ciebie terminie,
– brak straty czasu w kolejkach,
– receptę honorowaną w większości krajów świata
– monitorowanie stanu pacjenta za pomocą urządzeń telemedycznych przebywającego w domu bez konieczności hospitalizacji,
– opiekę nad pacjentami z chorobami przewlekłymi takimi jak cukrzyca, nadciśnienie, astma jak również z chorobami wieku starczego.
Istnieje możliwość zakupu usługi w formie abonamentu lub konsultacji jednorazowej.

icon03

Teleopieka to systemy i aplikacje technologiczne pozwalające na zapewnienie większej samodzielności osobom o ograniczonej autonomii ze względu na wiek lub stan zdrowia. W tych przypadkach autonomia lub samodzielne mieszkanie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem.
Np. brak pomocy po upadku w domu lub poza domem, brak stwierdzenia na czas zachorowania na banalną chorobę lub po prostu zgubienie się po wyjściu z domu. Systemy teleopieki pozwalają minimalizować ryzyko tak samego wypadku jak i jego konsekwencji.
Systemy teleopieki mają również zastosowanie w domach opieki i innych ośrodkach sprawujących pieczę nad osobami o ograniczonej autonomii.
Mają jeszcze jeden aspekt – pozwalają dłużej i pełniej cieszyć się życiem, pomimo ograniczeń zdrowotnych.

 

Telemedycyna i Telopieka to nowe pojęcia w medycynie. W jakimś stopniu niezrozumiałe są zwiastunem tego, co nastąpi w niedalekiej przyszłości i też określeniem tego, co się dokonało i dokonuje na naszych oczach. Informatyka i telekomunikacja zmieniają naszą rzeczywistość, zmieniają sposoby komunikacji i zmniejszają odległości.

Informacja przepływa w inny sposób. Zmiany są tak radykalne, że mogą zasiać wątpliwość w słuszność ustalonych zwyczajów i sposobów pracy, a wręcz zakwestionować potrzebę tego, co zawsze było podstawą medycyny: relację pomiędzy lekarzem i pacjentem, krąg zaufania i pewnej intymności. Co w tym kontekście pomoże, co polepszy komunikację, diagnozę, efektywność leczenia? W jaki sposób będą kształtowały się te relacje?

Ale medycyna to też wyniki, wyniki przeliczalne na rzeczy niepoliczalne, jak życie i zdrowie, a w konsekwencji elementy szczęścia. Medycyna to też twarda rzeczywistość ścierająca się z realnymi ograniczeniami wiedzy, możliwości technicznych i materialnych, ale też z ograniczeniami tych, którzy ją tworzą. Nowe technologie komunikacji, diagnozy i leczenia mogą przybliżyć lekarza do pacjenta, dać poczucie bezpieczeństwa, przyśpieszyć diagnozę, usprawnić leczenie.

Czytaj więcej...

 

Medycyna to też sposoby pracy. Ostatnie 20-30 lat to transformacja sposobu pracy z medycyny, gdzie leczą pojedynczy lekarze na medycynę zespołową. Leczą ośrodki, zespoły medyczne o różnorodnym profilu. Zespoły, w których obszerna wiedza, doświadczenie i kompetencje współdzielone są w zespole. Zespoły personelu o różnorodnym profilu, doświadczeniu i kompetencjach. Zespoły, w których każdy członek zespołu jest ważny, niezależnie od tego czy jest to lekarz, pielęgniarka czy personel bezpośrednio niezwiązany z opieką nad pacjentem. Telemedycyna pozwala na tworzenie zespołów przekraczających granice budynków, organizacji i państw, pozwala na szybszy przepływ wiedzy i dzielenie się doświadczeniem.

W tym kontekście zmienia się rola pacjenta – z pacjenta pasywnego i biernego staje pacjentem aktywnym i odpowiedzialnym. Pozornie łamie monopol lekarza na wiedzę. Pacjenci stali się nowym elementem w obiegu wiedzy medycznej. Pacjenci mają wiedzę i dostęp do wiedzy. Mimo to pacjenci potrzebują lekarzy i zespołów medycznych, z tym, że działających w inny sposób – z współudziałem pacjenta. Elementem niezbędnym do osiągnięcia właściwych wyników leczenia jest zaufanie, przepływ informacji i współodpowiedzialność. W tych złożonych relacjach narzędzie telemedyczne na trwale zintegrują się u naszą rzeczywistością.

Medycyna to też odpowiedzialność społeczna. Nie ma ludzi zdrowych w chorym społeczeństwie i każde z pokoleń ma swoje prawa i obowiązki. W tym kontekście systemy teleopieki pomagają nam wszystkim i tym bardziej niezależnym, i tym o mniejszej autonomii. I tym młodszym i tym starszym. Zależymy od siebie nawzajem.

Budowa efektywnych zespołów medycznych i osiąganie wyników leczenie na poziomie makrosystemu jest częścią odpowiedzialności każdego z systemów opieki zdrowotnej. Integracja i giętkość, jaką dają narzędzia informatyczne i telemedyczne pozwala na lepsze i tańsze prowadzenie systemów opieki zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że nasze systemy i rozwiązania pomogą wszystkim tworzących część systemu medycznego we wprowadzaniu zmian, które nami stoją.

 

Jacek Gleba MD
CEO
MDT Medical sp. z o.o.