Profilaktyka

W rozwijającym się społeczeństwie rośnie znaczenie profilaktyki i profilowanej opieki medycznej, dostosowanej do potrzeb klienta klasyfikowanych z wykorzystaniem dostępnych badań.

Profilowanie, czyli dostosowywanie działań zapobiegającym chorobom indywidualnie do każdej osoby nie posiadającej objawów chorób,  umożliwiają odpowiednie badania, wywiad lekarski i właściwe zalecenia do stosowania, w tym:

  • Badanie przesiewowe
  • Ankieta medyczna dopasowana do profilu klientów klasyfikująca osobę do grup ryzyka
  • Analiza populacji ubezpieczonych i określenie grup ryzyka
  • Prowadzenie grup ryzyka
  • Generowania zachowań prozdrowotnych
  • Interaktywne wsparcie pacjenta
  • Ograniczenie szkodowości i kosztów dla polis zdrowotnych życiowych

Celem zespołu powyższych działań jest wykrycie choroby i jej leczenie, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.

Badania prowadzone są zgodnie z protokołami postępowań przesiewowych i profilaktycznych zalecanych dla poszczególnych grup wiekowych.

Dbanie o zdrowie i profilaktyka nakierowana na indywidualne potrzeby powinna stać się celem każdej świadomej osoby, dla które zdrowie własne i bliskich jej osób jest najwyższą wartością.

 

Cenniki i regulaminy oraz więcej informacji dostępne są na życzenie: info@mdtmedical.eu