Assistance medyczny

Nasze Centrum Telemedyczne realizuje szerokorozumianą pomoc w zakresie świadczeń medycznych w ramach codziennych potrzeb zarówno osób chorych jak i zdrowych (Profilaktyka – link wstawić);

  • Assistance medyczny – pomoc i wsparcie medyczne w procesie dbania o zdrowie (analiza wyników badań, telekonsultacje receptowe czy informacja o charakterze medycznym dotycząca zachorowań, leków i ich zastosowań).
  • Profilaktyka – ważna rola w procesie zapobiegania chorobom i prowadzenia pacjenta dostosowanego do jego potrzeb zdrowotnych, nakierowanego na zdrowy tryb życia (zalecenia dietetyczne i prozdrowotne pozostające w relacji do choroby, trybu życia czy uwarunkowań genetycznych pacjenta)
  • Całodobowe Centrum Telemedyczne z wykwalifikowanym personelem – wsparcie lekarzy i personelu medycznego niższego szczebla (pielęgniarki, rehabilitanci, położne, dietetycy, psychologowie) oraz źródło niezbędnych informacji w codziennym życiu.

Pomoc medyczna w zachorowaniach dnia codziennego zarówno w miejscu zamieszkania, w czasie podróży krajowych czy też wyjazdów zagranicznych.

Dlaczego warto korzystać z wykwalifikowanej pomocy? Częste powody:

  • pomoc medyczna w zachorowaniach dnia codziennego zarówno w miejscu zamieszkania, w czasie podróży krajowych czy też wyjazdów zagranicznych,
  • bariera językowa i brak zrozumienia w kontakcie lekarz – pacjent, który to w czasie wyjazdów zagranicznych narażony jest na stres wynikający z konieczności porozumiewania się specjalistycznym nazewnictwem, które może powodować trudności w ustaleniu przyczyny choroby i dalszych zaleceń. Lekarz Centrum Telemedycznego może przejąć ciężar rozmowy w języku obcym,
  • ograniczenia czasowe lub lokalizacyjne do skorzystania ze stacjonarnej opieki medycznej,
  • pomoc w organizacji niezbędnej pomocy medycznej w kraju i za granicą.

Cenniki i regulaminy oraz więcej informacji dostępne są na życzenie: info@mdtmedical.eu