8 grudnia 2015

GIODO

W podmiotach gospodarczych codziennie korzysta się z danych osobowych. Oferujemy przygotowanie Państwa firmy tak, by działała zgodnie z zarządzeniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które definiują dane osobowe jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przeprowadzamy proces zgłaszania zbiorów danych osobowych od podstaw począwszy od wnikliwego audytu, po końcową rejestrację w GIODO. Nasz zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w administrowaniu „Bezpieczeństwem Informacji”, stanowi swoistą gwarancję profesjonalnych zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, zarówno pod względem sprzętowym jak i proceduralnym. Zapewniamy również stały monitoring systemu informatycznego co gwarantuje bezproblemowe działanie, a w razie potrzeby szybkie usunięcie usterki.
NASZA OFERTA
 1. AUDYT: analizy przetwarzanych w firmie danych osobowych
  • Zilustrowanie dotychczasowego procesu przetwarzania danych osobowych,
  • Badanie dokumentacji wymaganej przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych
  • obieg dokumentów zawierających dane osobowe
 2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYMAGANEJ PRZEZ PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:
  • przygotowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych
  • polityka bezpieczeństwa
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym wraz z odpowiednimi załącznikami, upoważnieniami i listami kontrolnymi
 3. PRZYGOTOWANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH DALSZEJ OBSŁUGI ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
  • opis obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz struktury zbiorów danych osobowych
  • opis sposobu przepływu danych osobowych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi
 4. POMOC W ZGŁOSZENIU ZBIORU DANYCH DO REJESTRU GIODO:
  • zgłoszenie zbiorów do rejestracji wraz z niezbędnymi parametrami,
  • uzyskanie zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych.
 5. KONSULTACJE:
  • konsultacje w zakresie przetwarzania danych osobowych po rejestracji zbioru w GIODO

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ceny całości lub poszczególnych elementów pakietu rozszerzonego, prosimy o kontakt: info@mdtmedical.eu

Oferujemy rozwiązania najdogodniejsze dla Państwa w trzech pakietach.
Pakiet podstawowy Pakiet rozszerzony Pakiet PLUS
AUDYT AUDYT AUDYT
OPRACOWANIE PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z GIODO OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z GIODO
PRZYGOTOWANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH DALSZEJ OBSŁUGI ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZYGOTOWANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH DALSZEJ OBSŁUGI ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZYGOTOWANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH DALSZEJ OBSŁUGI ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
POMOC W ZGŁOSZENIU zbioru danych (analiza, dokumentacja, nadzór nad procesem zgłoszenia) POMOC W ZGŁOSZENIU POMOC W ZGŁOSZENIU
KONSULTACJE: przez 1 miesiąc po zakończeniu analizy KONSULTACJE: przez 3 miesiące po zakończeniu analizy KONSULTACJE: stała opieka w zakresie przetwarzania danych osobowych po rejestracji zbioru
Usługa jednorazowa + konsultacje Usługa jednorazowa w okresie 1 miesiąca + konsultacje 3m-ce Usługa stała na okres zawarty w umowie o współpracy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY