Systemy lokalizacji wewnątrz ośrodka i systemy alarmowe

Systemy lokalizacji wewnątrz ośrodka i systemy alarmowe

Składa się z jednostek DPOS i anten, które generują pole magnetyczne o niskim natężeniu  i systemu D-Server, który pozwala na interpretację zbieranych sygnałów.

Te jednostki potrzebują instalacji i zasilania.

Kontrola przejścia: składa się z 2 anten na każde przejście i jednostki sterującej.

Kontrola przejścia może być integrowana z systemami automatyzacji drzwi.

Cennik dostępny po zalogowaniu

Lokalizacja personelu i przycisk alarmowy dla personelu.

Personel posiada jednostki D-TREX lub bransolety D-ATOM, które informuję system o każdym przejściu przez punkt Kontroli Przejścia, co pozwala na znalezienie w systemie D-SERVER gdzie znajduje się każdy z pracowników.

W przypadku D-TREX nie ma problemu zasilania, jako, że każda jednostka ładuje się poprzez zasilacz. D-ATOM posiada baterię, która może się zużyć w dość krótkim czasie w zależności od ilości kontroli przejścia. Dlatego zaleca się jednostki D-Trex dla personelu do lokalizacji i kontroli zagrożenie, a jednostki DATOM tylko dla kontroli zagrożenie

D-ATOM                                       D-TREX

 Cennik dostępny po zalogowaniu

Lokalizacja rezydentów w przypadku alarmu

W tym przypadku ma zastosowanie bransoleta D-ATOM z przyciskiem alarmowym lub bransoleta UDAT dla osób z demencją bez przycisku alarmowego

Jednostka D-ATOM: może byś skonfigurowana jako:

– Przycisk alarmowy

– Lokalizator w przypadku alarmu

– Przyzwolenie dostępu lub alarm dostępu

Dla optymalizacji zużycia baterii zalecamy następującą konfigurację:

– Pomoc: używa się wszystkich punktów kontroli przejścia. Pozycja jest wysyłana tylko w momencie wezwania pomocy.

– Lokalizacja: ogranicza się strefy z automatycznym wysyłaniem pozycji do stref ogólnych typu jadalnia, sala pobytowa 1, sala pobytowa 2, korytarz na każdym z pięter.

– Dodatkowo jest konfigurowany alarm przy przejściu przez do stref zamkniętych lub na zewnątrz. Podaje informacje (alarm) kto i gdzie przechodzi do strefy zamkniętej.

Jednostka UDAT: Lokalizacja i alarm przy przekroczeniu granicy strefy dozwolonej.

– Lokalizacja: ogranicza się strefy z automatycznym wysyłaniem pozycji do stref ogólnych typu jadalnia, sala pobytowa 1, sala pobytowa 2, korytarz na każdym z pięter.

– Dodatkowo jest konfigurowany alarm przy przejściu przez do stref zamkniętych lub na zewnątrz. Podaje informacje (alarm) kto i gdzie przechodzi do strefy zamkniętej.

Bransolety specjalne wymagają narzędzie do ich zakładania i zdejmowania.