Specjalizacje

Przedstawiamy systemy mające swoje szczególne zastosowanie o obrębie działalności różnych specjalizacji medycznych. Posiadamy specjalistyczne systemy dla:

– Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

– Ginekolokogii i Położnictwa

– Geriatrii

– Medycyny Rodzinnej

– Medycyny Ratunkowej

– Psychiatrii i leczenia uzależnień

– Rehabilitacji