8 grudnia 2015

Psychiatria

Opieka na oddziałach psychiatrycznych, oddziałach odwykowych i innych, na których specyfika pacjenta i jego długi okres leczenia wymaga specjalnego przygotowania personelu. W tej złożonej pracy mogą pomóc systemy usprawniające kontrolę nad pacjentem, jego zachowaniem rutynowym i tym niespodziewanym. Zalecamy:
  1.  Systemy opieki i systemy alarmowe dla pacjentów / rezydentów z demencją i innymi zaburzeniami poznawczymi– wprowadzają nowe możliwości poprawiające opiekę i ułatwiające pracę opiekunów.
  2. Systemy alarmowe dla personelu pozwalające na wezwanie pomocy w przypadku stanu nagłego pacjenta / rezydenta, innej sytuacji nagłej (np. ucieczka) lub agresji.
  3. Systemy lokalizacji pozwalające na wskazanie miejsca: – rezydenta / pacjenta w przypadku wzywanie pomocy w ośrodku – rezydenta / pacjenta w przypadku wzywanie pomocy lub zagubienia się poza ośrodkiem – personelu podczas pracy w ośrodku lub wzywania pomocy
  4. Specjalistyczne systemy IT do zarządzania szpitalem lub centrum opieki długoterminowej
  5. Systemy ograniczające zużycie materiałów jednorazowych.
  6. Systemy kontrolujące podawanie leków.
  7. Telemedycyna, jako narzędzie poprawiające kontrolę zdrowia pacjentów / rezydentów i klientów zewnętrznych
  8. Systemy pozwalające na kontrolę danych pacjenta przy jego łóżku
  9. Internet, TV i inne elementy komunikacyjne dla pacjenta (pozwalają generować przychody dla domów opieki)
  10. Specjalistyczny sprzęt IT jak np. dezynfekowalne klawiatury, myszki, monitory itp.